Vad är migrän?

Migrän

Vad är migrän? 

Migrän är en av våra vanligaste folksjukdomar och drabbar över en miljon svenskar. Migrän är en neurologisk sjukdom som kan drabba vem som helst. Det finns olika saker som utlöser migrän. Bland annat stress, sömnbrist, fasta, viss mat och hormonförändringar hos kvinnor. Migrän är ofarligt och det finns effektiva läkemedel som i de flesta fall kan bryta huvudvärken. Orsaken till migrän är inte helt klarlagd, men det verkar till stor del vara en ärftlig sjukdom. 

Även barn få migrän – redan från ett par års ålder, ev. redan från nyföddhetsperioden. Vanligast ”debuterar” migrän under tonåren för att successivt avta från 40-årsåldern. Efter 50 års ålder är det ovanligt, men förekommer även i högre åldrar. 

Visste du att… 

 • Över 1 miljon svenskar är drabbade av migrän 
 • Migrän är vanligare hos kvinnor än hos män 
 • Ärftligheten uppskattas till 50% 
 • Efter 40-årsåldern brukar migränhuvudvärken minska  
 • 2% lider av kronisk migrän, d.v.s. huvudvärk 15 dagar/månad, varav 8 med migrän 
Undvik migränattack
Migrän är vanligare hos kvinnor än hos män!

Migrän kan indelas i fyra stadier 

1. Förkänningsfas (Prodromalfas) 

Migrän kan komma plötsligt, men många kan även ana vad som komma skall, s.k. förkänningar. Dessa förkänningar kan komma några timmar upp till ett dygn innan migränen börjar. Exempel på förkänningar: 

 • Lätt värk i nacken och spänningar 
 • Du känner dig tröttare än vanligt 
 • Du mår illa och kan få magbesvär, ex. gaser 
 • Olustkänsla i kroppen 
 • Händer och fötter kan svullna 
 • Humöret kan svänga

 

2. Aurafas 

Aurasymtomen är en varningssignal som utvecklas gradvis under 5-20 min. och pågår upp till en timme. Under denna fas är symtom med flimmer för ögonen, sicksackmönster, punkter eller blixtar följt av ett mer eller mindre utbrett synfältsbortfall vanligt.  

Betydligt mera sällsynt är domningar i ena kroppshalvan, svårighet att tala eller hallucinationer. Domningarna börjar vanligtvis i fingrarna och sprider sig en bit upp på underarmen under loppet av några minuter och därefter till ansiktet. Det kan också hända att du får förvrängd kroppsuppfattning. Det betyder att kroppen känns annorlunda än vanligt. 

Ibland kan det vara svårt att skilja migränaura utan huvudvärk från andra sjukdomar, till exempel stroke. Kontakta alltid läkare om du känner dig osäker. 

Alla med migrän upplever inte detta stadie, utan går direkt från förkänningsfas till huvudvärksfas.  

 

3. Huvudvärksfas 

Migrän kännetecknas av kraftigt pulserande huvudvärk som kommer i attacker. Huvudvärken kan sitta på ena sidan, runt ena ögat eller vara dubbelsidig. Värken blir ofta värre om du anstränger dig fysiskt eller rör mycket på huvudet. Du blir ofta känsligare än vanligt för ljud och ljus. Känslighet för dofter kan också förekomma vilket även leder till illamående och kräkningar. Vid migrän blir du ofta trött och har svårt att koncentrera dig. Huvudvärken kan pågå mellan 4 upp till 72 timmar.  

 

4. Återhämtningsfas 

Efter migränanfallet kan du bli trött, lättirriterad och apatisk. Du som har haft ett kraftigt anfall kan känna dig slutkörd och trött upp till ett par dygn efter smärtfasens slut. Symptomen kan likna dem som upplevdes vid förkänningen eller kan innehålla speglade symptom som t.ex. hunger efter aptitförlust. 

 

Viktigt att vila när du får migrän
Får du migränattack, kan det vara skönt att vila i ett nedsläckt, mörkt rum!

Triggerfaktorer till migrän 

Stress kan vara en trigger för migrän

Den vanligaste orsaken till migränanfall är stress. Ofta får man migrän när man slappnar av. Det kan vara på helgen efter en ansträngande arbetsvecka eller under första dagarna på semestern. Även starka känslor som upphetsning, ångest, chock eller spänning, samt depression kan leda till migrän. 

För att minska stressen är det viktigt att lära sig att slappna av. Olika personer slappnar av med hjälp av olika metoder. En del personer blir avspända genom till exempel yoga eller massage. Andra blir hjälpta av långa promenader och att komma ut i friska luften.    

 

Mat och dryck kan utlösa migrän

Tyramin är ett ämne som man tror ligger bakom många migränanfall. Det finns mycket tyramin i lagrade ostar, fermenterade köttprodukter, jäst, inlagd fisk, kaffe, öl och vin. Vin innehåller också flavonoider och tanniner som också kan orsaka migrän. 

Fenyletylamin som finns i choklad kan vara orsaken till att du plötsligt får migrän, säger Carl Dahlöf, läkare och migränspecialist på SDS-kliniken i Göteborg. 

Nitriter, salter som kan finnas i bland annat rökt fisk, bacon och korv kan också vara utlösande faktorer. Det kallas ibland i folkmun för ”hot dog-huvudvärk”. 

Glutamat kan framkalla anfall hos känsliga personer. Glutamat är saltformen av glutaminsyra, en aminosyra som används som smakförstärkare. Den finns naturligt i nästan alla grönsaker samt i vete och soja. Förutom att få ont i huvudet brukar man även bli illamående och få rodnader och svettningar. Denna reaktion kallas ibland för ”kinarestaurangsyndromet” och uppstår cirka tjugo minuter efter det att man ätit något som innehåller glutamat.  

 

Minska risken för migränattacker med balanserad sömn

Att få en god natts sömn är väldigt viktigt eftersom för mycket eller för lite sömn kan utlösa migränanfall. Du kan minska den inverkan som sömnen har på att trigga migrän genom regelbundna sömnvanor. Det kan exempelvis vara bra att inte arbeta sent in på natten eller att undvika att sova extra länge på helgen. Förändringar i sömnmönster och avbruten sömn kan göra att du får migrän mer frekvent. Läs mer om sömnproblem här. 

 

Hormonförändringar  kan ge huvudvärk

Hos kvinnor finns ett samband mellan migrän och hormonförändringar. Det är vanligt att sjukdomen visar sig redan under puberteten. Många får anfall av migrän runt ägglossning och menstruation. Besvären försvinner eller blir vanligtvis lindrigare under graviditet om du har migrän utan aura. Migrän med aura brukar däremot oftast bli sämre under graviditet. P-piller kan göra besvären värre, men i enstaka fall kan pillren lindra. Under klimakterieperioden kan besvären öka medan de efter klimakteriet kan bli lindrigare eller försvinna. Nerver som reglerar huvudvärken börjar även försvinna med åldern och det gör att migränen avtar när du blir äldre. 

 

Migrän kan bero på ärftlighet 

Migrän förefaller vara ärftligt. Cirka 70 % av individer med migrän uppger att någon nära släkting haft migränhuvudvärk, jämfört med cirka 20 % för individer utan migränhuvudvärk. 

 

Övriga orsaker till migränliknande huvudvärk  

Långvarig fysisk ansträngning kan orsaka migrän, så även vistelse på hög höjd. Du kan även få migrän av hetta eller starkt solljus, höga ljud, starkt luktande parfym, eller svängningar i temperaturen. 

Migrändagbok 

För att hitta mönster och se vad som triggar igång huvudvärken kan det vara bra att föra dagbok. Skriv varje dag ned vad du ätit och kartlägg när huvudvärken börjar och hur svår den är. Efter ett par månader bör du kunna se möjliga mönster och orsaker till värken. 

 • Vilket datum och tid började huvudvärken? 
 • Hade du några förkänningar? 
 • Vilka läkemedel tog du mot värken? 
 • Hjälpte läkemedlen? 
 • Hur länge höll värken i sig? 
 • Vad gjorde du innan huvudvärken kom? 
 • Vad åt och drack du? 
 • Hur hade du sovit nätterna före värken? 
 • Hade du känt dig stressad? 
Anteckna varje dag om din migrän.
För att hitta mönster och se vad som triggar igång huvudvärken kan det vara bra att föra dagbok. Skriv varje dag ned vad du ätit och kartlägg när huvudvärken börjar och hur svår den är.

Läkemedel som kan hjälpa mot migrän

För att lindra besvären och för att avbryta ett migränanfall kan det vara bra att ta ett receptfritt läkemedel. De läkemedelsgrupper som används är smärtstillande läkemedel, migränspecifika läkemedel och läkemedel mot illamående. För att få bäst effekt bör du ta medicinen så tidigt som möjligt under anfallet. 

Smärtstillande läkemedel

Om du känner att ett anfall är på väg eller under pågående anfall kan du ta smärtstillande läkemedel, s.k. NSAID eller cox-hämmare, eller läkemedel som innehåller det verksamma ämnet paracetamol. Läkemedel med acetylsalicylsyra hjälper också ofta bra, särskilt i kombination med koffein.  

Exempel på receptfria läkemedel är: Alvedon, Bamyl, Treo och Ipren.

Migränspecifika läkemedel

Migränspecifika läkemedel kan du ta när anfallet har kommit igång och du är säker på att det är ett migränanfall. Dessa läkemedel kallas triptaner, eller serotonin-1-receptorstimulerare. Läkemedel i gruppen triptaner har förmågan att dra samman blodkärl i och runt hjärnan. Triptanerna bör inte användas av barn och ungdomar under 18 år med undantag för nässprej. Triptaner rekommenderas ej heller om du är över 65 år. 

Exempel på receptfria triptaner är: Sumatriptan och Zomig 

Läkemedel mot illamående 

Du kan ta läkemedel som innehåller metoklopramid om du mår illa under anfallet. Under ett migränanfall stannar magens arbete upp, vilket gör att de migräntabletter du tar inte tas upp lika snabbt av kroppen. Detta kan motverkas av metoklopramid eftersom det även förbättrar magens och tarmens rörelser. Du ska däremot inte använda metoklopramid regelbundet under en längre tid. 

OBS! Läs alltid om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen eller på fass.se. 

Alternativa behandlingar för migrän 

Det finns ickemedicinska metoder för att förebygga migrän. Dessa kan med fördel användas som komplement till läkemedel. 

Ingefära 

Ingefäran har antiinflammatoriska egenskaper som hjälper till att hämma smärtsignalerna i kroppen. De mildrar dessutom inflammationen i huvudets blodkärl och illamåendet som många känner i samband med migrän. Köp ingefärskapslar här.

Kaffe 

I små mängder kan kaffe vara effektivt mot huvudvärk. Koffein har en avsvällande effekt på blodkärlen i huvudet och minskar smärtsignalerna från hjärnan. Förutom det ökar koffein smärtlindringen från värktabletter som innehåller salicylsyra och ibuprofen. 

Vitaminer och mineraler 

Många som drabbas av migrän har för låga halter av magnesium. Du kan höja intaget genom att äta magnesiumrika livsmedel såsom nötter, frön, havregryn, fullkorn och gröna bladgrönsaker. Även B-vitaminer och D-vitamin kan hjälpa till att både reducera frekvensen och svårighetsgraden av migrän.  

Läs mer om Trötthet och vitaminbrist här. 

Akupunktur 

Med akupunktur minskar nervsystemets känslighet, vilket man tror kan vara en av orsakerna till migrän. Akupunktur sänker även kroppens stressnivå, förbättrar djupsömn och balanserar hormoner. 

Förebygga migrän med gröna bladgrönsaker
Ät magnesiumrika livsmedel såsom nötter, frön, fullkorn och Gröna bladgrönsaker!

Förebyggande läkemedel vid kronisk migrän 

Som kronisk migrän räknas att en individ har huvudvärk minst 15 dagar per månad, varav åtta migrändagar. Det är ca 2% av Sveriges befolkning som lider av detta. Om du får så täta anfall att du inte hinner bli riktigt återställd mellan anfallen kan du behöva använda receptbelagda läkemedel som förebygger dem. Det kan vara när anfallen avlöser varandra och du behöver medicinera flera gånger i veckan. Andra orsaker till att få förebyggande behandling kan vara att andra läkemedel inte hjälper eller ger besvärliga biverkningar.  

För individer som har så svår migrän att sjukdomen förhindrar arbete eller planerade vardagsaktiviteter helt eller delvis minst fem dagar per månad kan s.k. CGRP-hämmare sättas in. I Sverige är det endast ca 2000 personer som bedöms vara aktuella för denna behandling. CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide) är ett protein som finns i hela vår kropp och fungerar som en kemisk budbärare. Proteinet finns utbrett i huvudnerven som är ansvarig för smärtsinnet i nacken och huvudet. När proteinet släpps kan det orsaka inflammation i hjärnan vilket verkar vara orsaken till den kraftiga smärtan vid migrän.   

Exempel på förebyggande läkemedel är betablockerare, monoklonala antikroppar, epilepsiläkemedel, antidepressiva läkemedel, angiotensinreceptorblockerare samt läkemedel som innehåller det verksamma ämnet flunarizin 

Mer sällsynta typer av migrän 

Ögonmigrän 

Ögonmigrän är inte en medicinsk term, utan kallas av experterna för retinal migrän eller okulär migrän. Denna typ av migrän uppstår på ett öga i taget och symtomen är synstörningar som exempelvis fläckar, blixtar eller synbortfall. Dock påverkas inte synen permanent. Det drabbar oftare kvinnor än män och främst bland yngre personer. Orsakas vanligtvis av stress eller hormonförändringar. Här kan du läsa mer om ögonproblem.

Bukmigrän 

Bukmigrän kännetecknas av smärtor kring navel, illamående och kräkning, ofta i kombination med huvudvärk. Värken ger sig oftast tillkänna när du är barn och övergår till migränhuvudvärk i vuxen ålder. För att kunna förebygga problem kan det vara bra att föra dagbok, se avsnittet om ”Migrändagbok” tidigare i texten. För att vara säker på att det är bukmigrän du lider av, kontakta läkare Doktor.se  

Vestibulär migrän 

Vestibulär migrän kallas också för migränyrsel. Diagnosen är lite kontroversiell per definition då en patient inte kan ha migrän utan huvudvärk. Symtomen kan antingen vara yrsel som sedan övergår i migrän, eller så etablerar sig yrseln i stället för huvudvärken. Detta kan pågå under ett par minuter upp till mer än ett dygn. 

Basilarismigrän 

En typ av migrän med aura. Aurasymtomen kan till exempel vara yrsel, balanssvårigheter, dubbelseende, förändringar i tal och hörsel, tappa känseln i ena ansiktshalvan, domningar/stickningar och svårighet att styra motoriken. Symtomen på basilarismigrän kan förväxlas med symtom på allvarliga tillstånd så det är viktigt att utesluta andra sjukdomar.  

Detta är en ovanlig diagnos som kräver neurologisk utredning. 

Hemiplegisk migrän 

En sällsynt form av migrän med aura. Aurasymtom kan vara svaghet och förlamning på ena sidan av kroppen. Aurasymtomen kan verka skrämmande eftersom de kan liknas vid de som förekommer vid en stroke och det är viktigt att utesluta allvarliga sjukdomar. Auran kan hålla i sig i dagar och veckor, längre än vid andra typer av migrän med aura.  

Detta är en ovanlig diagnos som kräver neurologisk utredning. 

När ska du söka vård? 

 • Om du upplever att de läkemedel du tar inte hjälper 
 • Du har migränanfall som pågår i flera dygn 
 • Du har aurasymtom upp emot ett dygn 
 • Om du får feber och blir stel i nacken i samband med huvudvärken 
 • Du får andra symtom i samband med huvudvärken som du inte känner igen 

Källkritik

Vill du läsa mer om ämnet? Här har vi hittat vår information:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Klåda i rumpan
Magproblem

Klåda i rumpan

Klåda i rumpan eller analklåda är ett tillstånd som är vanligt hos både barn och vuxna. Läs vard analklåda beror på och hur du kan lindra symtom.

Läs mer »
Kreatin
Holistisk hälsa

Kreatin

Kreatin monohydrat är ett kosttillskott som enligt forskning faktiskt fungerar. Kreatin är ett ämne som finns i kroppens celler och som används för att omvandla lagrad energi till rörelseenergi. 

Läs mer »
Spirulina Superfood
Holistisk hälsa

Spirulina

Spirulina är en superfood, en blågrön alg med väldigt mycket näring, antioxidanter, vitaminer och mineraler. Läs mer om fördelarna, produkter och användning här.

Läs mer »
Grön smoothie
Holistisk hälsa

Grön smoothie till frukost

Gröna juicer syns i tidningar, sociala medier och i receptböcker, vi ser dem hela tiden! Är du en av dem som är beroende av en grön start på dagen, eller är detta fortfarande något obegripligt för dig? Vi ska ta en närmare titt på ifall det faktiskt finns positiva konsekvenser av att starta dagen med en grön juice.

Läs mer »
Varför lever kvinnor längre än män?
Holistisk hälsa

Varför lever kvinnor längre än män?

Kvinnor lever ca 3-5 år längre än män, oavsett var i världen du befinner dig. Men varför är det så? På vilket sätt lever män annorlunda än kvinnor och vad kan männen göra för att uppnå samma livslängd som kvinnorna?

Läs mer »
Skonsam träning
Holistisk hälsa

Skonsam träning och träningsredskap

Träning kan belasta kroppen hårt och många av oss som sitter mycket i jobbet har redan ont i rygg, nacke, axlar osv. Därför är det bra att variera träningen med skonsamma alternativ som hjälper kroppen att återhämta sig. Det finns flera typer av träning som är skonsam och kan hjälpa dig som lider av olika typer av smärta. Eller som bara helt enkelt vill träna, men behandla kroppen skonsamt.

Läs mer »